Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

System antykorupcyjny

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym: 

W Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Jeśli macie Państwo informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, prosimy je przekazać:

  • pocztą na adres:  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s.      w Gdyni, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia  dopiskiem „Antykorupcja”,
  • pocztą elektroniczną na adres : antykorupcja@wijhars.gdansk.pl  
  • poprzez ankietę badającą zadowolenie klienta WIJHARS w Gdańsku: 

​             Ankieta badająca zadowolenie klienta Szczegóły pliku
Nazwa: korupcja.doc
Opis: Ankieta badająca zadowolenia klienta
Utworzono: 2019-12-18 11:18:58
Data dodania: 2019-12-18 11:21:10
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc

  •  telefonicznie pod numery: + 48 58 660 55 30;  + 48 58 660 55 31

                                                       

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________