Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

System antykorupcyjny

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym: 

W Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Jeśli macie Państwo informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, prosimy je przekazać:

 • pocztą na adres:  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s. w Gdyni, ul. Polska 15, 81-969 Gdynia  dopiskiem „Antykorupcja”,
 • pocztą elektroniczną na adres : antykorupcja@wijhars.gdansk.pl  
 • poprzez ankietę badającą zadowolenie klienta WIJHARS w Gdańsku:    
  Ankieta badająca zadowolenie klienta
  Szczegóły pliku
  Nazwa: korupcja.doc
  Opis: Ankieta badająca zadowolenia klienta
  Utworzono: 2019-12-18 11:18:58
  Data dodania: 2019-12-18 11:21:10
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 •  telefonicznie pod numery: + 48 58 660 55 30;  + 48 58 660 55 31

                                                       

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________