Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Redakcja Biuletynu

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Biuletynu:

Barbara Bornejko

Telefon: +48 58 660 55 35 Fax: +48 58 660 55 55

e-mail: barbara.bornejko@wijhars.gdansk.pl

 

Zespół redagujący:

1. Violetta Kowalska

2. Irena Stencel

3. Barbara Bornejko