Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Skargi i wnioski

________________________________________________________________________________________________________________________

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Inspektoratu.

Ponadto Pomorski Wojewódzki Inspektor  przyjmuje interesantów  

w każdy wtorek w godzinach 15:30 - 16: 30

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  2021, poz. 735). 

Skargi i wnioski załatwiane są według przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).         

 W przypadku wniosku konsumenckiego dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS, należy wskazać przede wszystkim:

  • nazwę produktu będącego przedmiotem zastrzeżeń,
  • numer partii produkcyjnej,
  • nazwę i adres producenta/dystrybutora/importera (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie),
  • zastrzeżenia dotyczące produktu (opis oznakowania, cechy jakościowe).

Uwaga! Do wniosku nie należy dołączać produktu, ponieważ jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych może być  sprawdzona wyłącznie w toku urzędowej kontroli, w na podstawie urzędowo pobranych próbek.                                

Skargę, wniosek konsumencki  lub inne pismo  należy złożyć: 

  •  w sekretariacie  WIJHARS (pokój nr 436),
  • przesłać pocztą na adres ul. Polska 15, 81-969 Gdynia ,
  • pocztą e-mail wi_gdansk@ijhars.gov.pl .
  • ePUAP     

Informacji w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu dla przedstawicieli środków masowego przekazu udziela Barbara Bornejko-rzecznik prasowy; tel. 58 660 55 35; e-mail: barbara.bornejko@wijhars.gdansk.pl 

W sprawach o szczególnym znaczeniu można kontaktować się z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Skargi, wnioski klauzula informacyjna
Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.skargi.pdf
Opis: Klauzula informacyjna RODO - skargi, wnioski konsumenckie
Utworzono: 2018-05-25 07:41:54
Data dodania: 2018-06-29 07:42:22
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf