Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Skargi, wnioski, petycje i sygnały konsumenckie

________________________________________________________________________________________________________________________

Skargi, wnioski, petycje i sygnały konsumenckie przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ponadto Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  przyjmuje interesantów  
w każdy wtorek w godzinach 15:30 - 16:30.

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  2023. poz. 775 t.j.);  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia
8 stycznia 2002 r  w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018, poz. 870).
            

 

W przypadku wniosku, petycji, sygnału konsumenckiego dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  podlegających kontroli lub nadzorowanych przez organy IJHARS, należy wskazać przede wszystkim:

  • nazwę produktu będącego przedmiotem zastrzeżeń,
  • numer partii produkcyjnej,
  • nazwę i adres producenta/dystrybutora/importera (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie),
  • zastrzeżenia dotyczące produktu (opis oznakowania, cechy jakościowe).

 

Uwaga! Do wniosku, petycji, sygnału konsumenckiego nie należy dołączać produktu, ponieważ jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych może być  sprawdzona wyłącznie w toku urzędowej kontroli,  na podstawie urzędowo pobranych próbek.                                

Skargę, wniosek, petycję, sygnał konsumencki  lub inne pismo  należy złożyć: 

 

Skargi, wnioski, petycje, sygnały konsumenckie przesłane bez podanego adresu zwrotnego nie będą rozpatrywane.

 

Informacji w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu dla przedstawicieli środków masowego przekazu udziela Barbara Bornejko-rzecznik prasowy;
tel. +48 58 660 55 35;   e-mail: barbara.bornejko@wijhars.gdansk.pl 

 

W sprawach o szczególnym znaczeniu można kontaktować się z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Skargi, wnioski klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: skargi.11.pdf
Opis: Klauzula informacyjna skargi , wnioski
Utworzono: 2022-11-21 10:31:04
Data dodania: 2022-11-21 10:31:38
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf