Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Kierownictwo Inspektoratu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

     Stanisława Aldona Łoś

     tel. +48 58 660 55 30,  fax +48 58 660 55 55, 

     e-mail: w_gdansk@ijhars.gov.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych -

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Kierownik Wydziału Kontroli - Violetta Kowalska - tel. +48 58 660 55 34,  e-mail: v.kowalska@wijhars.gdansk.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracjnego/Główny Księgowy - Irena Stencel - tel. +48 58 660 55 39

    e-mail: i.stencel@wijhars.gdansk.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________