Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Kierownictwo Inspektoratu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
   Stanisława Aldona Łoś
   

   tel. +48 58 660 55 30
   e-mail: wi_gdansk@ijhars.gov.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  -

    Andrzej Ickowski

   

    tel. +48 58 660 55 33

    email: a.ickowski@wijhars.gdansk.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Kierownik Wydziału Kontroli - Violetta Kowalska

   

   tel. +48 58 660 55 34
   e-mail: v.kowalska@wijhars.gdansk.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracjnego/Główny Księgowy - Irena Stencel                                                               
   
tel. +48 58 660 55 39
   e-mail: i.stencel@wijhars.gdansk.pl

   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________