Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Rejestry i archiwa


 

 

Rejestry

Pomorski Wojewódzki Inspektor  Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzi następujące rejestry:
 

Rejestr przedsiębiorców, którzy zgłosili działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania
i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.

 

Rejestr rzeczoznawców z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych, klasyfikacji świeżych owoców i warzyw oraz tusz wieprzowych/wołowych, zamieszkałych w województwie pomorskim.

Archiwa 

W przygotowaniu