Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzi następujące rejestry:

1.Rejestr przedsiębirców, którzy zgłosili działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.


2.Rejestr rzeczoznawców z zakresu pobierania próbek artylkułów rolno-spożywczych oraz z zakresu klasyfikacji tusz wieprzowych/wołowych EUROP, zamieszkałych w województwie pomorskim.