Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Deklaracja dostępności

________________________________________________________________________________________________________________________________

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:  opcje wysokiego kontrastu oraz zmianę wielkości czcionki bez odnoszenia się bezpośrednio do ustawień przeglądarki.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-04

Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-19

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  m.in. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki pdf, doc, – pochodzą z różnych źródeł, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis zawiera dokumenty pdf, które powstały na podstawie niepoprawnie przygotowanych dokumentów Word lub są skanami dokumentów.
  • Dokumenty  pdf  nieczytelne przez czytniki ekrany można rozpoznać narzędziem OCR.
  • Dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej  instytucji.
  • Dokumenty są w trakcie przystosowywania do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej należy kontaktować się z Barbarą Bornejko e-mail: barbara.bornejko@wijhars.gdansk.pl , tel. +48 58 660 55 35. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można też zażądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo tekstu. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie , wskazanie której strony internetowej dotyczy i formę kontaktu. W sytuacji żądania przekazania informacji w formie alternatywnej, należy wskazać formę tej informacji.

Odpowiedź na wniosek lub żądanie realizowane będzie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. W sytuacji niemożliwości dotrzymaniu tego terminu, WIJHARS niezwłocznie przekaże informację o możliwym terminie realizacji żądania lub wniosku. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich, dane kontaktowe: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa; e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl; telefon: 800 676 676.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mieści się w budynku Lacpolu Sp. z o.o., w Gdyni przy ulicy Polskiej 15. Biura rozlokowane są na IV piętrze budynku. Dojście do biura wyłącznie schodami.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe bez wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku możliwe poprzez sygnalizowanie domofonem i otwieranie drzwi przez Sekretariat WIJHARS, jak również przez obsługę budynku – portiernię ulokowaną na parterze budynku. Łatwy wjazd dla wózków inwalidzkich na parter bez żadnych schodów. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich możliwy jest jedynie na parterze- budynek nie posiada windy. Na parterze jest miejsce- stolik z możliwością obsługi interesanta.

 

Informacje dodatkowe

  • Do budynku i biur WIJHARS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • Inspektorat nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie  Braill’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niewidomych i słabo słyszących,
  • Inspektorat nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • Istnieje możliwość po uprzednim umówieniu zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/pracownika.

_____________________________________________________________________________________________________________

Raport dostępności strony internetowej

Raport dostępności strony internetowej
Szczegóły pliku
Nazwa: Raport o stanie dostępności.pdf
Opis: Raport dostępności strony internetowej
Utworzono: 2021-03-25 12:10:15
Data dodania: 2021-03-25 12:11:57
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf