Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

 

Formularze

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  I. 

Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przywożonych z krajów trzecich
Szczegóły pliku
Nazwa: przywoz1.doc
Opis: Zgłoszenie przywozu świeżych owoców i warzyw z krajów trzecich
Utworzono: 2018-07-23 13:44:12
Data dodania: 2020-04-03 17:13:09
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: doc

II. 

Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy
Szczegóły pliku
Nazwa: zg_granica.doc
Opis: Zgłoszenie do kontroli
Utworzono: 2018-07-16 13:45:10
Data dodania: 2020-04-03 17:13:40
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: doc

III. 

Zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich
Szczegóły pliku
Nazwa: wywoz1.doc
Opis: Zgłoszenie wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich
Utworzono: 2018-07-23 13:46:15
Data dodania: 2020-04-03 17:13:56
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: doc

IV.

Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych bananów
Szczegóły pliku
Nazwa: zg_banany.doc
Opis: Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych bananów
Utworzono: 2018-07-23 13:47:14
Data dodania: 2020-04-03 17:14:23
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: doc

V.

Wniosek o przyznanie Świadectwa wyłączenia spod weryfikacji z normami handlowymi dotyczącymi bananów
Szczegóły pliku
Nazwa: banany_wylaczenie.doc
Opis: Wniosek o przyznanie Świadectwa wyłączenia spod weryfikacji z normami handlowymi dotyczącymi bananów
Utworzono: 2019-07-23 13:48:09
Data dodania: 2020-04-03 17:14:39
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: doc

VI.

Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi
Szczegóły pliku
Nazwa: F-7.1.doc
Opis: Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi
Utworzono: 2020-07-17 13:50:57
Data dodania: 2020-04-03 17:15:44
Autor pliku: GIJHRS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: doc

VII.

Zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej
Szczegóły pliku
Nazwa: zg_rosja.doc
Opis: Zgłoszenie wywozu świeżych owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej
Utworzono: 2018-07-23 13:52:08
Data dodania: 2020-04-03 17:16:12
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: doc

VIII.

Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu
Szczegóły pliku
Nazwa: zg_owoce.xls
Opis: Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu
Utworzono: 2020-04-01 10:37:36
Data dodania: 2020-04-01 12:45:18
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: xls

IX.

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Szczegóły pliku
Nazwa: ocena.doc
Opis: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Utworzono: 2018-07-16 13:53:46
Data dodania: 2020-04-03 17:16:29
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

X.

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_nt.doc
Opis: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT
Utworzono: 2018-07-17 13:55:06
Data dodania: 2020-04-03 17:16:44
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

XI.

Wniosek o wystawienie świadectwa dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej.
Szczegóły pliku
Nazwa: wn_pochodzenie.doc
Opis: Wniosek nr ............ o wystawienie świadectwa dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej
Utworzono: 2020-07-20 13:57:58
Data dodania: 2020-04-03 17:17:09
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: doc

XII.

Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj, kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji
Szczegóły pliku
Nazwa: znakowanie jaj.doc
Opis: Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj, kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji
Utworzono: 2020-07-20 14:00:40
Data dodania: 2020-04-04 22:44:30
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

XIII.

Wniosek o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją
Szczegóły pliku
Nazwa: produkt regionalny1.xls
Opis: Wniosek o kontrolę zgodności ze specyfikacją procesu produkcyjnego produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (CHNP), chronione oznaczenie geograficzne (CHOG) lub gwarantowaną tradycyjną specjalność (GTS)
Utworzono: 2018-02-23 14:05:04
Data dodania: 2020-04-04 22:52:28
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: xls

XIV.

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina
Szczegóły pliku
Nazwa: certyfikacja_wina.doc
Opis: Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina
Utworzono: 2018-07-25 14:12:47
Data dodania: 2020-04-04 22:53:41
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: doc