Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

 

Formularze

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  
  Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-15 BKJ-01-IR-01 Zgłoszenie do kontroli - import.doc
  Opis: Zgłoszenie do kontroli artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy
  Utworzono: 2020-12-08 11:51:32
  Data dodania: 2020-12-08 11:44:59
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 1. Zgłoszenie przywozu świeżych owoców i warzyw z krajów trzecich
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-8 BKJ-01-IR-04.2018.doc
  Opis: Zgłoszenie przywozu świeżych owoców i warzyw z krajów trzecich, wydanie 5, obowiązuje od 9.11.2020
  Utworzono: 2020-11-09 08:49:01
  Data dodania: 2020-11-09 08:50:20
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 2. Zgłoszenie wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-6 BKJ-01-IR-04 Zgloszenie wywozu owocow i warzyw do krajow trzecich.doc
  Opis: Zgłoszenie wywozu owoców i warzyw do krajów trzecich
  Utworzono: 2020-12-08 12:00:15
  Data dodania: 2020-12-08 11:44:58
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 3. Fresh fruit and vegetables export notification
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-6 BKJ-01-IR-04 Fresh fruit and vegetables export notification.doc
  Opis: Fresh fruit and vegetables export notification
  Utworzono: 2020-12-08 12:01:00
  Data dodania: 2020-12-08 11:44:58
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych bananów
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-12-BKJ-01-IR-04.2018.doc
  Opis: Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych bananów, wydanie 3 obowiązuje od 9.11.2020
  Utworzono: 2020-11-09 08:50:19
  Data dodania: 2020-11-09 08:51:17
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Wniosek o przyznanie Świadectwa wyłączenia spod weryfikacji z normami handlowymi dotyczącymi bananów
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-14 BKJ-01-IR-04 Wniosek o przyznanie Swiadectwa wylaczenia spod weryfikacji.dotx
  Opis: Wniosek o przyznanie Świadectwa wyłączenia spod weryfikacji wydanie 3 z dnia 09.11.2020r.
  Utworzono: 2020-12-08 11:54:36
  Data dodania: 2020-12-08 11:44:59
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: dotx
 6. Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-7.1.doc
  Opis: Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi
  Utworzono: 2020-07-17 13:50:57
  Data dodania: 2020-04-03 17:15:44
  Autor pliku: GIJHRS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.60 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-9BKJ-01-IR-04.2021.xls
  Opis: Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu
  Utworzono: 2021-02-08 09:11:43
  Data dodania: 2021-02-26 09:13:08
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 8. Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu    (WCAG.2.1)
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-9BKJ-01-IR-04.2021wcag.doc
  Opis: Formularz przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu
  Utworzono: 2021-02-08 09:06:25
  Data dodania: 2021-02-26 09:07:53
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 9. Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-19-BKJ-01-IR-01Wniosek.doc
  Opis: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wydanie 10, obowiązuje od 9.11.2020
  Utworzono: 2020-11-09 08:34:02
  Data dodania: 2020-11-09 08:35:15
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 10. Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-28 BKJ-01-IR-01 Wniosek o dokonanie oceny - kredyty NT.doc
  Opis: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT
  Utworzono: 2020-12-08 11:57:12
  Data dodania: 2020-12-08 11:44:59
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 11. Wniosek o wystawienie świadectwa dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej.
  Szczegóły pliku
  Nazwa: wn_pochodzenie.doc
  Opis: Wniosek nr ............ o wystawienie świadectwa dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej
  Utworzono: 2020-07-20 13:57:58
  Data dodania: 2020-04-03 17:17:09
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.27 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 12. Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj, kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji
  Szczegóły pliku
  Nazwa: znakowanie jaj.doc
  Opis: Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj, kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji
  Utworzono: 2020-07-20 14:00:40
  Data dodania: 2020-04-04 22:44:30
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 13. Wniosek o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją
  Szczegóły pliku
  Nazwa: produkt regionalny1.xls
  Opis: Wniosek o kontrolę zgodności ze specyfikacją procesu produkcyjnego produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia (CHNP), chronione oznaczenie geograficzne (CHOG) lub gwarantowaną tradycyjną specjalność (GTS)
  Utworzono: 2018-02-23 14:05:04
  Data dodania: 2020-04-04 22:52:28
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.13 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 14. Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-7 BKJ-01-IR-02 Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina (2).doc
  Opis: Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina
  Utworzono: 2020-09-21 08:26:03
  Data dodania: 2021-08-26 08:28:22
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 15. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzania zabiegu odkwaszania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Plik doc do pobrania- F-3 BKJ-01-IR-2 Zgloszenie zamiaru przeprowadzania zabiegu odkwaszania (1).doc
  Opis: Plik doc. do pobrania - F-3 BKJ-01-IR-2 Zgłoszenie zamiaru przeprowadzania zabiegu odkwaszania (1)
  Utworzono: 2020-07-21 09:30:17
  Data dodania: 2021-08-26 09:32:35
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 16. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-4 BKJ-01-IR-02 Zgloszenie zamiaru przeprowadzania zabiegu slodzenia (1).doc
  Opis: Plik doc do pobrania - Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia
  Utworzono: 2020-07-21 09:25:35
  Data dodania: 2021-08-26 09:28:10
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 17. Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego
  Szczegóły pliku
  Nazwa: F-5 BKJ-01-IR-02 Zgloszenie zamiaru wycofania produktow ubocznych (2).doc
  Opis: Plik doc do pobrania Zgłoszenie o zamiarze i planowanym terminie wycofania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina lub moszczu winogronowego
  Utworzono: 2020-07-21 09:17:07
  Data dodania: 2021-08-26 09:19:29
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 18. Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców
  Szczegóły pliku
  Nazwa: wniosekrzecz.doc
  Opis: Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców
  Utworzono: 2018-07-19 10:42:06
  Data dodania: 2020-04-03 09:25:04
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.17 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 19. Zgłoszenie na egzamin/szkolenie kandydata na rzeczoznawcę
  Szczegóły pliku
  Nazwa: zg_szkolenie.doc
  Opis: Zgłoszenie kandydata na egzamin na rzeczoznawcę
  Utworzono: 2018-07-19 10:43:29
  Data dodania: 2020-04-03 09:28:32
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.20 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 20. Zgłoszenie na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawcę w zakresie klasyfikacji tusz wołowych*/wieprzowych*
  Szczegóły pliku
  Nazwa: EUROP.doc
  Opis: Zgłoszenie na egzamin dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji EUROP tusz wieprzowych i wołowych
  Utworzono: 2018-09-06 10:47:42
  Data dodania: 2020-04-02 09:55:13
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 21. Wniosek eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wniosek_eksportera_o_wydanie_zaświadczenia_o_braku_GMO_w_owocach_wysyłanych_do_Indii.doc
  Opis: WNIOSEK EKSPORTERA O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU GMO W OWOCACH WYSYŁANCH DO INDII
  Utworzono: 2021-02-26 08:07:07
  Data dodania: 2021-02-26 08:08:57
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 22. Oświadczenie eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii
  Szczegóły pliku
  Nazwa: OświadczenieGMO.doc
  Opis: Oświadczenie eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii
  Utworzono: 2021-03-08 14:58:49
  Data dodania: 2021-03-08 15:00:05
  Autor pliku: GIJHARS
  Wprowadził/a: Bornejko Barbara
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc