Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Informacje dla rolników

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

x

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie IJHARS: https://www.gov.pl/web/ijhars/ocena-jakosci

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

1. Informacja dotycząca możliwości dokonania oceny jakości handlowej zboża i rzepaku

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku. Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych może być zakończone uzyskaniem świadectwa jakości handlowej dla ziarna zbóż lub rzepaku. Rolnicy zainteresowani sprawdzeniem jakości handlowej ziarna zbóż lub rzepaku mogą zgłosić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża lub rzepaku. 
Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać poniżej lub 
w zakładce Formularze
Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań laboratoryjnych i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi  z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane
z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2015 poz. 2328). 

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.doc
Opis: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wydanie 10, obowiązuje od 9.11.2020
Utworzono: 2020-11-09 08:34:02
Data dodania: 2020-11-09 08:35:15
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.ocena.pdf
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca złożonego wniosku dokonania oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Utworzono: 2018-05-25 14:33:43
Data dodania: 2018-06-28 14:34:07
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

2. Handel detaliczny realizowany przez rolników

Znakowanie żywności wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego Szczegóły pliku
Nazwa: Znakowanie.pdf
Opis: Znakowanie zywności wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego
Utworzono: 2020-10-12 09:50:22
Data dodania: 2020-04-03 08:28:28
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Przykłady etykiet na wybrane produkty spożywcze Szczegóły pliku
Nazwa: Przyklady.pdf
Opis: Przykłady etykiet na wybrane produkty spożywcze
Utworzono: 2020-10-12 09:51:42
Data dodania: 2020-04-03 08:34:29
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 1.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Poniżej zamieszczony jest link do strony internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczący handlu detalicznego rolników:
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/rolniczy-handel-detaliczny.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Informacja dla rolników prowadzących działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj
Obowiązkowi zgłoszenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega  rolnik prowadzący działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj, wskazany 
w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023, poz. 1980, tj.). 
Rolnicy, którzy rozpoczęli działalność polegającą na znakowaniu i pakowaniu jaj winni dokonać zgłoszenia działalności w dniu rozpoczęcia działalności. Zgłoszenie działalności w zakresie pakowania i znakowania jaj oraz zaprzestania działalności należy złożyć do właściwego WIJHARS w formie pisemnej, korzystając ze wzoru formularza zamieszczonego poniżej. Zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie znakowania i pakowania jaj należy zgłosić do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian. 
Zgłoszenia w formie pisemnej należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni, ul. Polska 15, 81-339 Gdynia.

Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi Szczegóły pliku
Nazwa: F-7.1.doc
Opis: Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi
Utworzono: 2020-04-01 10:24:39
Data dodania: 2020-04-01 12:45:17
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.47 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula informacyjna RODO  Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.zgłoszenia1.pdf
Opis: Klauzula zgłoszenia
Utworzono: 2022-11-17 14:17:52
Data dodania: 2022-11-17 14:18:15
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Informacja dla rolników eksportujących zboża

Rolnicy, którzy zamierzają eksportować zboża poza UE, mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża przeznaczonego do wysyłki. Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań
i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane 
z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2015 r., poz. 2328). 
Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać poniżej lub 
w zakładce Formularze.

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.doc
Opis: Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wydanie 10, obowiązuje od 9.11.2020
Utworzono: 2020-11-09 08:34:02
Data dodania: 2020-11-09 08:35:15
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.ocena1.pdf
Opis: klauzula ocena
Utworzono: 2022-11-17 14:20:42
Data dodania: 2022-11-17 14:21:01
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

5. Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_nt.doc
Opis: wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z lini NT
Utworzono: 2018-07-16 10:34:55
Data dodania: 2020-07-07 14:01:04
Autor pliku: GIJHARS
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Klauzula informacyjna RODO Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.ocena1.pdf
Opis: klauzula ocena
Utworzono: 2022-11-17 14:20:42
Data dodania: 2022-11-17 14:21:01
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf