Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Kontakt

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni
ul. Polska 15,

81-969 Gdynia

tel:  +48 58  660 55 30, fax: +48 58 660 55 55

e-mail : wi_gdansk@ijhars.gdansk.pl

 


 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
Stanisława Aldona Łoś

tel:  +48 58  660 55 30, fax: +48 58 660 55 55

e-mail : w_gdansk@ijhars.gdansk.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sekretariat
tel. +48 58  660 55 30,  fax  +48 58  660 55 55

e-mail : wi_gdansk@ijhars.gov.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rejestracja zgłoszeń  - biuro WIJHARS  w Gdyni
(wyłączne miejsce składania zgłoszeń do kontroli) 

 tel:  +48 58  660 55 37,  fax: +48 58 661 71 17
e-mail : rejestracja@wijhars.gdansk.pl


 


 

Punkt Graniczny WIJHARS w Gdańsku (budynek Centrum Administracyjne CAU KOGA)
ul. Andruszkiewicza 5,
80-601 Gdańsk

Kontakt - inspektorzy kontroli:
Wioletta Tomaszewska  - 668 450 460,   e-mail :  w.tomaszewska@wijhars.gdansk.pl

Karolina Obuchowska    - 696 461 552,   e-mail :  k.obuchowska@wijhars.gdansk.pl

Julia Jabłońska - 696 461 555,  email :   j.jablonska@wijhars.gdansk.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________