Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Kontakt

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni
ul. Polska 15,

81-339 Gdynia
tel. +48 58 660 55 30; fax  +48 58 661 71 17
e-mail:  wi_gdansk@ijhars.gov.pl

 


 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
Stanisława Aldona Łoś

tel. +48 58 660 55 30

e-mail: wi_gdansk@ijhars.gdansk.pl

 


 

Sekretariat
tel. +48 58 660 55 30; fax  +48 58 661 71 17
e-mail: wi_gdansk@ijhars.gov.pl

 


 

Rejestracja zgłoszeń-biuro WIJHARS  w Gdyni
(wyłączne miejsce składania zgłoszeń do kontroli) 

 tel. +48 58 660 55 37,  fax  +48 58 661 71 17
e-mail: rejestracja@wijhars.gdansk.pl

 


 

Punkt Graniczny WIJHARS w Gdańsku (budynek Centrum Administracyjne CAU KOGA)
ul. Andruszkiewicza 5,  80-601 Gdańsk

Kontakt-inspektorzy kontroli:
Wioletta Tomaszewska - 668 450 460, e-mail:  w.tomaszewska@wijhars.gdansk.pl
Karolina Obuchowska - 696 461 552, e-mail:  k.obuchowska@wijhars.gdansk.pl
Paulina Kołpacka - 696 461 554, e-mail:  p.kolpacka@wijhars.gdansk.pl

 

 


 


 

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:  /5832097478/skrytka

 


 

Koordynator ds. dostępności 

Barbara Bornejko - +48 58 660 55 35, e-mail: barbara.bornejko@wijhars.gdansk.pl