Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Praca

________________________________________________________________________________________________________________________

2021

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie  z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zatrudnienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na stanowiskach pomocniczych, gospodarczych i obsługi


Stanowisko pomocnicze i obsługi gospodarczej

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zatrudni na stanowisko:

Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu oraz obsługi samochodów służbowych

Specjalista odpowiedzialny za:

 

Obowiązki

-realizuje zadania w zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego

-kontroluje stan materiałów

-sprawuje nadzór na sprawnością techniczną i stanem estetycznym pojazdów służbowych

-prowadzi kontrolę terminów przeglądów technicznych pojazdów służbowych i realizuje obowiązki w tym zakresie

-zgłasza awarie pojazdów służbowych i zleca ich naprawy zgodnie z obowiazującymi procedurami

-sprawuje nadzór nad sprawnością sprzętu technicznego i wyposażenia - usuwanie drobnych awarii

-wykonuje drobne naprawy w pomieszczeniach biurowych Inspektoratu

-prowadzenie pojazdów służbowych stosownie do potrzeb

 

Wymagania

-wykształcenie min. średnie, umiejętność MS Office, w tym Exela, prawo jazdy KAT B

-CV proszę składać do dnia 10 maja 2021 r. na adres mailowy:                           
 wi_gdansk@ijhars.gov.pl ; 
 i.stencel@wijhars.gdansk.pl

Siedziba Inspektoratu - 81-969 Gdynia, ul. Polska 15

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Szczegóły pliku
Nazwa: 16.10.19.1.pdf
Opis: Klauzula zgody
Utworzono: 2019-10-16 09:29:14
Data dodania: 2019-10-16 09:31:06
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________

2020 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 67231 z dnia 13.08.2020 - data ogłoszenia 01.10.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: 67231.4.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 67231 z dnia 13.08.2020
Utworzono: 2020-10-01 14:52:14
Data dodania: 2020-11-09 14:53:07
Autor pliku: WIJHARS w Gdańsku z/s w Gdyni
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o naborze nr 67231 z dnia 13 sierpnia 2020 r. - inspektor ds kontroli w Wydziale Kontroli
Szczegóły pliku
Nazwa: 67231.pdf
Opis: Ogłoszenie o naborze nr 67231
Utworzono: 2020-08-13 08:31:49
Data dodania: 2020-08-13 08:32:34
Autor pliku: WIJHARS w Gdańsku z/s w Gdyni
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Szczegóły pliku
Nazwa: oswiadczenie1.pdf
Opis: Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Utworzono: 2019-05-14 10:26:07
Data dodania: 2019-05-14 10:27:25
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Szczegóły pliku
Nazwa: 16.10.19.1.pdf
Opis: Klauzula zgody
Utworzono: 2019-10-16 09:29:14
Data dodania: 2019-10-16 09:31:06
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  https://nabory.kprm.gov.pl (witryna dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 65303 z dnia 10.07.2020 - data ogłoszenia 12.08.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: 65303.3.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 65303 z dnia 10.07.2020
Utworzono: 2020-08-12 14:50:46
Data dodania: 2020-11-09 14:51:40
Autor pliku: WIJHARS w Gdańsku z/s w Gdyni
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie nr 65303 z dnia 10.07.2020 o wolnym stanowisku pracy - starszy specjalista ds kontroli w Wydziale Kontroli
Szczegóły pliku
Nazwa: 10.07.2020.pdf
Opis: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Utworzono: 2020-07-10 08:19:23
Data dodania: 2020-07-10 08:20:18
Autor pliku: WIJHARS w Gdańsku z/s w Gdyni
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 1.56 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilne
Szczegóły pliku
Nazwa: oswiadczenie1.pdf
Opis: Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Utworzono: 2019-05-14 10:26:07
Data dodania: 2019-05-14 10:27:25
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Szczegóły pliku
Nazwa: 16.10.19.1.pdf
Opis: Klauzula zgody
Utworzono: 2019-10-16 09:29:14
Data dodania: 2019-10-16 09:31:06
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  https://nabory.kprm.gov.pl (witryna dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 63705 z dnia 04.06.2020 - data ogłoszenia 03.08.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: 63705.2.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 63705 z dnia 04.06.2020
Utworzono: 2020-08-03 14:49:14
Data dodania: 2020-11-09 14:50:26
Autor pliku: WIJHARS w Gdańsku z/s w Gdyni
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie nr 63705 z dnia 04.06.2020 o wolnym stanowisku pracy - inspektor w Wydziale Kontroli
Szczegóły pliku
Nazwa: MX-2314N_20200604_092700.pdf
Opis: Ogłoszenie nr 63705 z dnia 04.06.2020 o wolnym stanowisku pracy
Utworzono: 2020-06-04 08:41:18
Data dodania: 2020-06-04 08:42:24
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 1.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Szczegóły pliku
Nazwa: oswiadczenie1.pdf
Opis: Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Utworzono: 2019-05-14 10:26:07
Data dodania: 2019-05-14 10:27:25
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Szczegóły pliku
Nazwa: 16.10.19.1.pdf
Opis: Klauzula zgody
Utworzono: 2019-10-16 09:29:14
Data dodania: 2019-10-16 09:31:06
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  https://nabory.kprm.gov.pl (witryna dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 61884 z dnia 03.03.2020- data ogłoszenia 01.09.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: 61884.1.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 61884 z dnia 03.03.2020
Utworzono: 2020-09-01 14:47:38
Data dodania: 2020-11-09 14:48:34
Autor pliku: WIJHARS w Gdańsku z/s w Gdyni
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie nr 61884 z 03.03.2020 r. o wolnym stanowisku pracy - Inspektor ds kontroli w Wydziale Kontroli 
Szczegóły pliku
Nazwa: ogloszenie_61884.pdf
Opis: Ogłoszenie 61884
Utworzono: 2020-04-06 09:41:45
Data dodania: 2020-03-03 10:49:46
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 1.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Szczegóły pliku
Nazwa: oswiadczenie1.pdf
Opis: Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Utworzono: 2019-05-14 10:26:07
Data dodania: 2019-05-14 10:27:25
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Szczegóły pliku
Nazwa: oswiadczenie1.pdf
Opis: Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Utworzono: 2019-05-14 10:26:07
Data dodania: 2019-05-14 10:27:25
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  https://nabory.kprm.gov.pl (witryna dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 59309 z dnia 08.01.2020- data ogłoszenia 06.04.2020
Szczegóły pliku
Nazwa: 59309.5.pdf
Opis: Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 59309 z dnia 08.01.2020
Utworzono: 2017-04-06 14:44:53
Data dodania: 2020-11-09 14:46:31
Autor pliku: WIJHARS w Gdańsku z/s w Gdyni
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie nr 59309 z 08.01.2020 r. o wolnym stanowisku pracy - Inspektor ds kontroli w Wydziale Kontrol
Szczegóły pliku
Nazwa: 59309.pdf
Opis: ogłoszenie 59309
Utworzono: 2020-01-08 11:36:17
Data dodania: 2020-01-08 10:36:20
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Szczegóły pliku
Nazwa: oswiadczenie1.pdf
Opis: Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Utworzono: 2019-05-14 10:26:07
Data dodania: 2019-05-14 10:27:25
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Szczegóły pliku
Nazwa: 16.10.19.1.pdf
Opis: Klauzula zgody
Utworzono: 2019-10-16 09:29:14
Data dodania: 2019-10-16 09:31:06
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Ogłoszenie zostało również opublikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  https://nabory.kprm.gov.pl (witryna dostępna do wyświetlenia na telefonach komórkowych)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Staże 2020
Informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni,
we współpracy z Urzędem Pracy, w ramach Projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych-projekty Powiatowych Urzędów Pracy " współfinansowane przez Unię Europejską, organizuje staże zawodowe dla osób bezrobotnych.
Aktualnie (luty 2020 rok) dysponujemy 2 miejscami stażowymi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni tel.+ 48  58 660 55 30

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________