Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacja na wniosek

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Wojewódzkiego Inspektoratu, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1764). Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Inspektoratu lub przesłać:

- na adres poczty elektronicznej: wi_gdansk@ijhars.gov.pl

- listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Polska 15,  81-969 Gdynia

Klauzula informacyjna RODO dotyczy udzielania informacji publicznej na wniosek
Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.publiczna.pdf
Opis: Klauzula informacyjna RODO dotyczy udzielania informacji publicznej na wniosek
Utworzono: 2018-05-25 15:17:37
Data dodania: 2018-06-28 15:18:09
Autor pliku: Tomasz Manowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf