Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s  w Gdyni 
ul. Polska 15, 
81-339 Gdynia
NIP 583 20 97 478,  REGON 000053887

 

Numer rachunku bankowego  89 1010 1140 0067 8322 3100 0000

                                                              
Godziny urzędowania: każdy dzień roboczy od 07.30 do 15.30

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Komunikaty

 

Zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej  Artykułów Rolno-Spożywczych
w Gdyni

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia  epidemiologicznego, w trosce 
o bezpieczeństwo interesantów  i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,  utrzymane  zostały zmiany w organizacji pracy Urzędu  w sprawach granicznej kontroli towarów sprowadzanych z krajów trzecich, a to:

1. przekazywanie zgłoszeń do kontroli towarów sprowadzanych z krajów trzecich odbywa się  wyłącznie drogą e-mailową pod adresem: rejestracja@wijhars.gdansk.pl

2. udostępnianie przez Urząd informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli granicznych następuje w formie:

  • wpisania rozstrzygnięcia na stronę SKK-Porty24H,
  • przekazania informacji o numerze protokołu kontroli drogą e-mailową na adres importera  lub jego pełnomocnika, lub telefonicznie (nr tel. +48 58 660 55 37),
  • przesłania scanu protokołu kontroli na adres e-mailowy importera lub jego pełnomocnika. 

 3. dostarczenie i odbiór oryginałów dokumentów możliwy jest w godzinach: od 10.00 do 14.00  w siedzibie Urzędu, po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia terminu i godziny dostarczenia/odbioru dokumentów. 

Zmiana zasad organizacji pracy Urzędu obowiązuje do odwołania. 

 

 


 

Wniosek zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek_Gdańsk_tłumacz.migowy_2022.doc
Opis: ZGŁOSZENIE CHĘCI SKORZYSTANIA Z USŁUGI TŁUMACZA PJM, SJM LUB SKOGN
Utworzono: 2020-12-31 10:43:52
Data dodania: 2022-02-16 10:44:10
Autor pliku: Barbara Bornejko
Wprowadził/a: Bornejko Barbara
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

  Tłumacz języka migowego przedstawia zadania Inspekcji  https://youtu.be/uNxpco5XjZs